Danh mục Chưa phân loại

MÊ CUNG (THT 2017 Bảng C)

Một hãng tư nhân ở thành phố X vừa khánh thành một mê cung rất hấp dẫn khách tham quan. Mê cung có N phòng được đánh số từ 1 đến N và có M cầu thang, mỗi cầu thang…