Sách giáo khoa Hoạt động giáo dục nghề phổ thông – Nghề Tin học văn phòng 11 [PDF]

Bản scan này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các em không thể mua được sách gốc trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Leave a Reply