Bài 3. Giới thiệu về máy tính

1. Khái niệm hệ thống tin học

2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính

3. Bộ xử lý trung tâm

4. Bộ nhớ trong

5. Bộ nhớ ngoài

6. Thiết bị vào

7. Thiết bị ra

8. Hoạt động của máy tính

<Đang cập nhật…>
Làm bài tập

Nội dung tóm tắt

Leave a Reply