Bài 4. Bài toán và thuật toán

1. Khái niệm bài toán

2. Khái niệm thuật toán

3. Một số ví dụ về thuật toán

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *