Soạn thảo, dịch và thực hiện chương trình Pascal bằng Visual Studio Code

1. Tải về và cài đặt Visual Studio Code, trang chủ: https://code.visualstudio.com/

2. Cài đặt Free Pascal, trang chủ: https://www.freepascal.org/

3. Chạy VS Code, vào Extensions tìm và cài đặt các extension sau:

  1. Pascal
  2. Pascal Formatter
  3. Code Runner
Pascal và Pascal Formatter
Code Runner

4. Cấu hình các extension:

Pascal Formatter: dùng để định nhanh code

>> Vào extension settings của Pascal Formatter, chọn (search để tìm nhanh):
+ Engine: chọn ptop.
+ Engine Path (đường dẫn đến ptop.exe trong thư mục cài đặt Free Pascal, mặc định là C:\\FPC\\3.2.2\\bin\\i386-win32\\ptop.exe, nhớ thêm một dấu \

Code Runner (tắt và mở lại VS Code nhe)

+ Checked chọn mục Run in Terminal

VS code nói thêm: search settings với từ khóa Ctrl, checked chọn mục Zoom the font of… holding Ctrl để giữ Ctrl và scroll chuột để thay đổi kích thước font trong editor.

5. Chạy thôi:

  • Soạn chương trình bình thường, file đơn hoặc chọn từ folder.
  • Để định dạng nhanh code: chọn tất cả, nháy chuột phải chọn Format selection
  • Để dịch và chạy chương trình, nhấn nút Run hoặc Ctrl + Alt + N và xem kết quả ở Terminal phía dưới

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *