🌟 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC LỚP 10 (Dự kiến)

TuầnTiết PPCTBài họcSố tiếtYêu cầu cần đạt
HỌC KÌ I: 18 tuần, 36 tiết 3 ĐĐGtx + 1 ĐĐGtx + 1 ĐĐGck
CHỦ ĐỀ 1. Máy tính và xã hội tri thức
11,2Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin2LTPhân biệt được thông tin và dữ liệuChuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệuNêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số
23,4Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội2LTNhận biết được một số thiết bị thông minh thông dụng. Nêu được ví dụ cụ thểBiết được vai trò của thiết bị thông minh trong xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tưBiết vai trò của tin học đối với xã hội. Nêu được ví dụBiết các thành tựu nổi bật của ngành tin học
35,6Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản2LTNêu được các loại thông tin và các kiểu dữ liệu gặp trong chương trình tin học phổ thôngBiết được các bảng mã thông dụng ASCII và Unicode.Giải thích sơ lược về việc số hóa văn bản.
47,8Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên2LTBiết được hệ nhị phân và biểu diễn số nguyên trong máy tínhGiải thích được ứng dụng của hệ nhị phân trong tin học
59,10Bài 5. Dữ liệu logic2LTBiết được giá trị chân lí và các phép toán logic AND, OR, NOT.Biết được biểu diễn dữ liệu logic
611,12Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh (KTTX 1, bài 3, 4, 5, 6 – Tiết 12)2LTGiải thích được việc số hóa âm thanhGiải thích được số hóa hình ảnh
713,14Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng2THBiết được thiết bị số cá nhân thông dụng thường có những gì.Biết được một số tính năng tiêu biểu của thiết bị số cá nhân thông dụng Khai thác sử dụng một số ứng dụng và dữ liệu trên các thiết bị di động như máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone).
CHỦ ĐỀ 2. Mạng máy tính và Internet
815,16Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại2LTHiểu được sự khác biệt giữa mạng LAN và InternetBiết được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội khi mạng máy tính được sử dụng rộng rãiNêu được một số công nghệ dựa trên Internet như dịch vụ điện toán đám mây hay kết nối vạn vật (IoT).
917,18Bài 9. An toàn trên không gian mạng2LTNêu được những nguy cơ và tác hại khi tham gia các hoạt động trên internet một cách thiếu hiểu biết và bất cẩn. Trình bày được một số cách để phòng những tác hại đó. Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. Biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.Trình bày được sơ lược về các phần mềm xấu (mã độc). Biết sử dụng một số cung cụ để phòng chống phần mềm xấu.
1019Kiểm tra giữa kì I1Kiến thức, kỹ năng đã học
10
11
20
21
Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet2THKhai thác được một số dịch vụ và tài nguyên trên internet phục vụ học tập gồm: phần mềm dịch, kho học liệu mở.
CHỦ ĐỀ 3.  Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
11
12
13
22
23,24
25
Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền4LTBiết được những vấn đề nảy sinh về đạo đức, pháp luật và văn hóa khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.Biết được một số nội dung pháp lí liên quan tới việc đưa tin lên mạng và tôn trọng bản quyền thông tin, sản phẩm số.
CHỦ ĐỀ 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
13 1426 27Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python1LT+1THBiết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình PythonBiết cách tạo và thực hiện một chương trình Python.
14 1528 29Bài 17. Biến và lệnh gán1LT+1THBiết cách thiết lập biến. Phân biệt được biến và từ khóa.Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự.
15 1630 31Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản1LT+1THBiết và thực hiện được một số lệnh vào ra đơn giảnThực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu cơ bản
16 1732 33Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if (KTTX2, bài 16,17,18 – Tiết 32)1LT+1THBiết và trình bày được các phép toán với kiểu dự liệu logicBiết sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình
17 1834 35Bài 20. Câu lệnh lặp For1LT+1THBiết được ý nghĩa của vùng giá trị tạo bởi lệnh ranger().Biết được chức năng của lện lặp for và cách dùng trong Python.
1836Kiểm tra cuối kì I1Kiến thức, kỹ năng đã học
HỌC KÌ II: 17 tuần, 34 tiết 3 ĐĐGtx + 1 ĐĐGtx + 1 ĐĐGck
1937,38Bài 21. Câu lệnh lặp While1LT+1THBiết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trướcBiết ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp,…
2039,40Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách1LT+1THBiết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sáchBiết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh forThực hành được một số phương thức đơn giản trên dữ liệu danh sách
21 2241,42 43Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách1LT+2THBiết cách duyệt danh sách bằng toán tử InBiết và thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách
22 2344 45Bài 24. Xâu kí tự (KTTX 1, bài 21, 22, 23 – Tiết 44)1LT+1THHiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của PythonBiết và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tựhhsj
23 2446 47,48Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự1LT+2THBiết và thực hiện được một số lệnh thường dùng với xâu kí tự
2549,50Bài 26. Hàm trong Python1LT+1THBiết được chương trình con là hàmBiết cách tạo hàm
26 2751,52 53Bài 27. Tham số của hàm1LT+2THBiết cách thiết lập các tham số của hàm. Hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm.Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con   .
2754Kiểm tra giữa kì II1Biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm.
28 2955,56 57Bài 28. Phạm vi của biến1LT+2THBiết và phân biệt được một số loại lỗi chương trình Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp
29 3058 59Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình1LT+1THBiết được một vài phương pháp đơn giản kiểm thử chương trình. Biết được một vài cách gỡ lỗi đơn giản một chương trình.
30 3160 61Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình (KTTX 2, bài 28, 29, 30 – Tiết 61)2LTThực hành viết chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ PythonThực hành được các bước gỡ rối chương trình bằng công cụ debug – thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh.
31 3262 63Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản2THThực hành ôn tập lập trình PythonThực hành lập trình giải bài toán có tính liên môn
32 3364 65Bài 32. Ôn tập lập trình Python2THHiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của PythonBiết và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tự
CHỦ ĐỀ 6. Hướng nghiệp với tin học
33 3466 67Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính2LTBiết được khái niệm, kiến thức và kĩ năng cần có của nghề thiết kế đồ họa.Biết các ngành học và nhu cầu nhân lực liên quan đến nghề thiết kế đồ họa.Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp về lĩnh vực thiết kế đồ họa, giao lưu và chia sẻ với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số về thông tin nghề nghiệp.
34 3568 69Bài 34. Nghề phát triển phần mềm2LTHiểu được khái niệm nghề phát triển phần mềm và một số kiến thức, kĩ năng cần có của nghề làm nghề phát triển phần mềm.Biết các ngành học ở bậc đại học, cao đẳng liên quan đến phát triển phần mềm và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm.
3570Kiểm tra cuối kì II1Kiến thức, kỹ năng đã học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *