Bài 3. Giới thiệu về máy tính

1. Khái niệm hệ thống tin học 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3. Bộ xử lý trung tâm 4. Bộ nhớ trong 5. Bộ nhớ ngoài 6. Thiết bị vào 7. Thiết bị ra 8. Hoạt…

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu 2. Đơn vị đo thông tin 3. Các dạng thông tin 4. Mã hóa thông tin trong máy tính 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính Bài tập trắc nghiệm Nội…

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

• Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.• Biết được sự phát triển mạnh mẽ…

Nội dung chương trình Tin học 10

1. Một số khái niệm cơ bản của Tin học Tin học là một ngành khoa học. Thông tin và dữ liệu. Giới thiệu về máy tính. Bài toán và thuật toán. Ngôn ngữ lập trình. Giải bài toán trên…

Nội dung chương trình Tin học 11

1. Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình Phân loại ngôn ngữ lập trình. Chương trình dịch. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Các thành phần cơ sở của một ngôn ngữ lập trình…